Consiousness rising


Olja på pannå, 2020


122x122 cm

Detalj 1             Detalj 2.              På vägg

When we left to find the world


Olja på pannå, 2020


120x150 cm

Detalj 1             Detalj 2

Return of the Shaman


Olja på pannå, 2020


122x122 cm

Detalj 1              Detalj 2 

Growing intensively


Olja på pannå, 2020


80x80 cm

Thoughts about dreaming


Olja på pannå, 2019


122x122 cm

Vibration of a mother spirit


Olja på pannå, 2021


122x122 cm

Detalj 1             Detalj 2 

Childhood revealing


Olja på pannå, 2019


100x100 cm

Stillness


Olja på pannå, 2019


60x60 cm

Andligt spår


Olja på pannå, 2017


40x40 cm

Transforming


Olja på pannå, 2017


122x162 cm

River sky


Olja på pannå, 2018


138x136 cm


Understanding III


Olja på pannå, 2020


40x40 cm